Nytt og smartere nettverk

Milliarder av mennesker er på farten hver dag. Alle har mobiltelefon og nesten alle lytter til media.

OneTraffic er det nye og smartere nettverket for kommunikasjon der du strømmer trygge lydmeldinger og innhold, på riktig tid og sted, til de du ønsker å nå. Til og med når du ikke vet hvem som trenger hva.

Bli med i OneTraffic for å hjelpe de du bryr deg om å være trygge, informerte og i kontakt på farten. La oss slutte å bruke nettverk laget for tekstmeldinger, søk, meninger, og dele bilder til kommunikasjon med de som er opptatt i trafikken. Disse nettverkene er ikke effektive og øker sjansen for ulykker 23 ganger.

Nå en eller millioner på sekunder

Situasjon, posisjon og behov endrer seg hele tiden for folk på farten, men du kan nå dem på riktig tid og sted med OneTraffic.

Bare skriv eller spill inn en melding eller innhold.  Velg for eksempel bilførere i et bestemt område, passasjerer på en toglinje eller de som er i en bygning. I løpet av sekunder kan de som ønsker meldingen eller innholdet lytte til det. De kan også svare om du ønsker.

Det er raskt og enkelt.

Beskyttet, korrekt og bærekraftig

Vi tar sikkerhet, personvern og bærekraft svært alvorlig.

OneTraffic drives på servere beskyttet av Microsoft, benytter ende til ende kryptering for all kommunikasjon, er beskyttet av hundrevis av immaterielle rettigheter, og hjelper til å løse mange av bærekraftsmålene til FN.

Hvorfor du bør bli med

OneTraffic er nettverket der mennesker, organisasjoner og ting samarbeider for å holde alle trygge, informerte og underholdt på farten.

Fra mediehelikoptrene var det lett å se hvordan mennesker endte opp i problemer, ulykker og gikk glipp av muligheter hver dag fordi de ikke var del av et nettverk. Vi startet OneTraffic for å koble alle og alt i trafikken og håper dere ønsker å delta.

Sammen vil vi gjøre ting bedre.

Klar til å dele i løpet av minutter

Du kan benytte OneTraffic fra enhver PC med internett.

Alt dere trenger for å strømme lydmeldinger og innhold er umiddelbart tilgjengelig i vårt  intuitive Channel Management System. Vennligst ta kontakt for en demo.

Mange typer kanaler er allerede tilgjengelige for dere i dag og mange flere er på vei.

Tilgjengelige kanaler

Safety Channel

Alt kan skje når som helst.

Strøm sikkerhetsmeldinger på sekunder til de som berøres av en situasjon. OneTraffic vet hvem som er i riktig situasjon og posisjon.

Det vil redde liv.

Driver Channel

Strøm meldinger trygt og effektivt til sjåfører på riktig tid og sted.

Håndter situasjoner på veiene som har blitt rapportert fra sjåfører og sensorer.

Nå slipper dere å vente på at radiostasjoner skal videreformidle deres meldinger.

Stream Channel

En strømmekanal benyttes til å strømme direkte eller som opptak. Strøm til en butikk, et firma, en bygning, en by eller hele verden.

Få oppmerksomhet fra mennesker på farten.

Rushtid har til nå vært kontrollert av radio, men nå kan dere også nå frem i disse tidsrom.

Public Channel

Tilby en offentlig kanal og tillat medlemmer av OneTraffic å følge din organisasjon.

Meldingene og innholdet dere deler vil bli levert direkte til den personlige lydstrømmen til medlemmer av deres kanal eller som personlige varsler.

Private Channel

Sikkert og effektiv kommunikasjon med lyd kun mellom inviterte medlemmer i kanalen.

To-veis strømming av lydmeldinger til ansatte eller andre på farten, på en byggeplass, på et arrangement og lignende. 

Ingen flere forstyrrende tekstmeldinger som skaper ulykker.

Community Channel

Kommuniser med de lokale. 

Samarbeid med de i lokalmiljøet for å varsle hverandre om branner, kriminell aktivitet, strømbrudd eller andre situasjoner.

Hjelp lokalmiljøer å passe på hverandre.

Line Channel

Strøm meldinger til passasjerer på de linjer dere opererer om forsinkelser, kanselleringer, sikkerhet og mye mer.

Følge med på meldinger fra deres passasjerer for å oppdage problemer tidligere.

Det vil gjøre at alt flyter bedre.

Event Channel

Hold besøkende på ditt arrangement eller arena trygge, informerte og underholdt.

Hold kontakten med de besøkende fra de reiser hjemmefra, gjennom hele arrangementet, og helt til de er hjemme igjen.    

School Channel

Hold studenter og besøkende på skoleområdet trygge og informerte i alle situasjoner.

Trygg og effektiv kommunikasjon vil gjøre dagen på skolen bedre for alle.